آموزش روانشناسی فردی و سازمانی

بی شک هر فرد و یا گروهی برای رشد و ارتقای خود نیاز‌مند به‌روز شدن و روز‌آمد ماندن است. افراد زمانی موفق می‌شوند که ضمن شناخت خویش و دنیای پیرامون، بتوانند تعامل موثری بین این دو برقرار کرده و از ظرفیت‌های موجود بهترین بهره را برداشت کنند.

از این رو در ایمپکت بر‌آنیم تا با فراهم آوردن برترین خدمات آموزشی، به اشخاص و سازمان‌ها کمک کنیم تا بهتر و بیشتر توانمندی‌ها و کاستی‌های خود را شناخته و حداکثر پیشرفت به سوی اهداف خویش را تجربه کنند.

– تحلیل رفتار متقابل TA

– واکاوی تله‌های رفتاری

– مدیریت استرس

– کنترل خشم

– خلاقیت و نوآوری

– مدیریت رفتار

– ارتباط موثر

– روان‌شناسی عشق و انتخاب شریک عاطفی

– روان‌درمانی چاقی و بیش‌خوری