توسعه مهارت‌های بازار‌یابی و برندینگ

 در زمانه امروز، بسیاری از روش‌ها، ابزارها و دیدگاه‌های بازاریابی، کارآمدی خود را از دست داده‌اند. مدیران و کارشناسان بازاریابی، برندینگ و تبلیغات و سایر فعالان حوزه بازاریابی، می‌توانند با حضور در کارگاه‌های آموزشی ایمپکت، رویکردها و فنون کاربردی مرتبط با این مقولات را فرا بگیرند.

– مدیریت بازاریابی

– مدیریت برند

– تبلیغات اثر‌بخش

– بازاریابی الکترونیک

– تحقیقات بازار

– مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

– استراتژی‌ها و روش‌های قیمت‌گذاری

– برنامه‌ریزی بازار‌یابی و طراحی استراتژی