توسعه مهارت‌های زبان انگلیسی تجارت

فضای امروز کسب‌وکار، یادگیری زبان انگلیسی تجارت را تبدیل به یک الزام کرده است. عدم آگاهی به اصول حرفه‌ای مکاتبه و مکالمه به زبان انگلیسی، معمولا منجر به اشتباهات مهلکی از سوی افراد و شرکت‌ها می‌شود. ایمپکت در راستای تقویت قابلیت‌های زبان انگلیسی برای برقراری ارتباطات حضوری و غیرحضوری، تعدادی کارگاه آموزشی تخصصی برگزار می‌کند و مهمترین قواعد، استانداردها، عبارات و لغات کاربردی زبان انگلیسی تجارت را به شرکت‌کنندگان می‌آموزند. برخی از آن‌ها عبارتند از:

– مذاکرات تجاری بین‌الملل

– مکالمات رسمی تلفنی به زبان انگلیسی

– نامه‌نگاری حرفه‌ای اداری و تجاری به زبان انگلیسی

– آیین نگارش قراردادها به زبان انگلیسی

– معارفه و انواع ارائه به زبان انگلیسی در جلسات تجاری

– زبان انگلیسی بانکداری