توسعه مهارت‎های مذاکره و فروش

در جستجو و کسب تمامی تمایلات و دستاوردهای یک انسان، قطعا پای انسان یا انسانهای دیگر در میان است. در نتیجه، موفقیت انسان‌ها در زندگی، به میزان قابلیت‌های آنان در زمینه مذاکره و فروش بستگی دارد. “دیوید میستر – استاد دانشگاه هاروارد”

ایمپکت در راستای تقویت مهارت‌های مذاکره و فروش، برنامه‌های توسعه مذاکره‌کننده حرفه‌ای و تربیت فروشنده حرفه‌ای را برای افراد و شرکت‌ها طراحی و پیاده‌سازی می‌کند.

برنامه‌هایی که در قالب ماژول‌های مختلف، یک مسیر موثر توسعه برای اشخاص در نظر می‌گیرد و ابعاد متقاوت مذاکره و فروش حرفه‌ای را در آن‌ها تقویت می‌کند. در این برنامه‌ها، مباحث زیر به افراد آموزش داده می‌شود:

– اصول و فنون مذاکره حرفه‌ای

– مهارت چانه‌زنی

– فنون متقاعدسازی

– شخصیت‌شناسی و فروش – با ابزار DISC

– کاریزما

– فن بیان و سخنرانی

– فروش حرفه‌ای

– مدیریت اعتراضات و مخالفت‌ها

– نهایی کردن فروش

– ارائه‌های حرفه‌ای فروش

– مهندسی فروش