تیم سازی

تیم سازی یک روش نوین برای ایجاد انگیزه در کارکنان یک سازمان و تقویت روحیه کار تیمی در آن‌ها، برگزاری برنامه‌های تیم‌سازی است.

ایمپکت، با بهره‌گیری از شیوه‌های به‌روز و کاملا تعاملی، جلسات و برنامه‌های تیم‌سازی را برای شرکت‌ها طراحی و اجرا می‌کند.

در نتیجه‌ پیاده‌سازی این گرد‌هم‌آیی‌ها و استفاده از انواع بازی‌ها و فعالیت‌های گروهی، اعضای یک سازمان با یکدیگر بیشتر آشنا می‌شوند؛ راپورت‌سازی در بین آن‌ها صورت می‌پذیرد؛ نفرات، کار در تیم را تجربه می‌کنند و میزان تعلق خاطر ‌آن‌ها به سازمان افزایش می‌یابد.