کانون ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی و توسعه یکی از مهمترین وظایف سازمان­ها در حوزه‌های استراتژیکی مانند منابع انسانی، انتخاب، ارزیابی و توسعه افراد شایسته، توانا و باانگیزه در مشاغل کلیدی سازمان می‌باشد.

بدیهی است اجرای چنین برنامه‌هایی مستلزم وجود یک نظام ارزیابی قوی است که بتواند شایستگی‌های آشکار و پنهان کارکنان مستعد را شناسایی و معرفی کند. یکی از شیوه‌ها، استفاده از روش علمی و معتبر کانون ارزیابی و توسعه است.

مجموعه ایمپکت در راستای خدمات‌رسانی و تلاش برای توسعه سازمان‌ها، فرایند کانون ارزیابی و توسعه را با بهره‌گیری از افراد متخصص، حرفه‌ای و دارای تجربه بالا در حوزه‌های روانشناسی و مدیریت و با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری (تعاملی، انفرادی و نوشتاری) با سه هدف (جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی، شناسایی و تشخیص پتانسیل‌ها، نقاط قوت، قابل بهبود و نیازهای آموزشی افراد و نیز ارتقا و انتصاب افراد به سطوح بالاتر سازمانی) در سبد خدمات قابل ارائه خود به سازمان‌ها قرار داده است.

مهمترین نتایج و دستاوردهای کانون ارزیابی و توسعه در هر سازمان:

– تشکیل بانک اطلاعاتی از کارکنان مستعد و توانمند
– تهیه و تدوین گزارش‌های بازخورد فردی و مدیریتی و ارائه آن به ایشان
– طراحی و تدوین برنامه‌های آموزش سازمانی شایستگی محور CBT
(Competency Based Training)

– طراحی و تدوین برنامه توسعه فردی IDP
(Individual Development Planning)

– طراحی و تدوین برنامه توسعه مدیریتی MDP
(Management Development Planning)

– تسهیل در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با ارائه گزارش‌های بازخورد مناسب