روان شناسى شایعه

Rumor psychology

طى حدود ۵ ساعت گذشته، اخبار منتشر شده در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى نسبت به وقایع تروریستى امروز کشور، به اندازه اى گسترده است که سایر موضوعات تا حد زیادى به محاق رفته اند.

جدا از نشر و بازنشر اخبار از جانب خبرگزارى ها، خبرنگاران و منابع خبرى با انگیزه هاى شغلى و رسانه اى، مردم نقش بزرگى در شیوع خبرها و به ویژه شایعات ایفا کرده اند.

زمینه هاى ذهنى و روان شناختى متعددى را براى این رفتار (نشر شایعه) از جانب مردم مى توان برشمرد؛ اما در این ساعت ها ۵ علّت، مهمتر از دیگر دلایل به نظر مى رسند:

١. احساس ابهام: بخشى از مردم وقتى احساس مى کنند که شرایط، نامعین و نامشخص است و یک حادثه را نمى توانند به درستى و به صورتى شفاف درک کنند، دست به بازنشر شایعه مى کنند.

٢. اضطراب: کسانى که در شرایط خاص و غیرعادى، مضطرب تر هستند، بیش از دیگران مستعد پخش کردن شایعه مى باشند.

٣. ضعف تفکر انتقادى: کسانى که گزاره ها و ایده ها را بدون نقد، پرسش و تامل قبول مى کنند، پذیرش بالاترى نسبت به شایعات دارند و احتمال مشارکت در بازنشر شایعه از جانب آنها بیشتر است.

۴. تثبیت پندارها: کسانى که یک شایعه را در راستاى افکار یا ایده هاى قبلى خود در مى یابند، تمایل به منتشر کردن آن دارند.

۵. مرتبه اجتماعى: پژوهش ها نشان مى دهد گرایش بعضى از مردم به انتشار شایعه و یا بازتولید و بازنشر شایعه در شبکه هاى اجتماعى، در راستاى کسب جایگاه در ذهن دیگران و تجربه احساس اهمیت در جمع مى باشد.

بدیهى است دانستن این ۵ علّت، مى تواند زمینه ساز اقداماتى جهت جلوگیرى از شیوع اخبار نادرست در میان مردم گردد؛ راهکارهایى مانند توضیح و تبیین موقعیت هاى حسّاس و تقویت تفکر انتقادى.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *