خطای برنده ها

Wrong error

بسیاری از ما کتاب های متعددی با این عنوان ها را می بینیم “هفت عادت مردمان موفق”، “شش ویژگی مدیران برتر” و مانند آن. امکان دارد افراد بسیارى دقیقا همان ویژگی ها را داشته باشند و …

بسیاری از ما کتاب های متعددی با این عنوان ها را می بینیم “هفت عادت مردمان موفق”، “شش ویژگی مدیران برتر” و مانند آن. امکان دارد افراد بسیارى دقیقا همان ویژگی ها را داشته باشند و کارهای مشابه آنها انجام داده باشند، ولی هیچ موفقیتی کسب نکرده باشند. هیچکس در مورد آنها کتاب نمی نویسد و صحبت نمی کند، ولی برنده ها در صدر توجه هستند.

این ناشی از یک خطای ذهنی است که به آن “خطای برنده ها” می گویند: تمایل ذهنی ما به تمرکز بر برنده ها و یادگیری از آنها و در عوض فراموش کردن بازنده ها، با وجود انکه شاید از نظر الگوهای رفتاری شباهت زیادی به برنده ها داشته باشند و همان راه ها را دنبال کرده باشند.

ما به خطا روی برنده ها تمرکز می کنیم و راه های پیشرفت آنها را ملکه ذهن می کنیم، در حالیکه چون از بازنده ها نمی شنویم، شاید درنیابیم که همان راه ها و شیوه ها در مورد آنها به ناکامی انجامیده است.

زیاد شنیده اید که کارآفرین مطرحی نظیر گیتس و زاکربرگ درس و دانشگاه را رها کرده اند و دنبال رویاهای خود رفته اند، آیا این بدان معنی است که برای موفقیت باید درس را رها کرد؟ می دانیم که بسیاری چنین کردند و توفیقی نداشتند. شاید آنها “به رغم” این ترک تحصیل و نه “به دلیل” آن به موفقیت رسیده اند.

یادگیری راه های موفقیت “برنده ها” به هیچ عنوان ضمانتی برای موفقیت نیست، بد نیست گاهی داستان شکست “بازنده ها” را هم بشنویم.

Survivorship Bias

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *