اثر تشویق جمعی

Encouragement

آزمایشی روی ٣٠٠ نفر از دانشجویان انجام گرفت؛ دانشجویانی که در ٢٠ کلاس ١۵ نفری حضور پیدا می کردند. در هشت کلاس استاد کسانی را که بهترین نمره ها را در امتحان میان ترم کسب کرده بودند، در حضور جمع تشویق کرد (گروه آزمون) و در ١٢ کلاس دیگر چنین نشد (گروه کنترل).

در امتحان بعدی، دانشجویان گروه آزمون که تشویق برترین نمره را دیده بودند پیشرفت چشمگیری در نمره ها را نشان دادند ولی در گروه کنترل نمره ها تغییر چندانی نکرد. همچنین در نمره های دانشجویان برتر که تشویق شده بودند هم رشد چندانی مشاهده نشد.

دلیل آن را این طور بیان کرده اند که عملکرد دانشجویان تنها به منفعت فردی یعنی کسب نمره و گذراندن امتحان بستگی ندارد، بلکه از استانداردهای پذیرفته شده هم اثر می پذیرد.

به بیان دیگر، تشویق جمعی به نوعی تعیین انتظارات هم هست، آنهایی که پیش تر تشویق شده بودند، از آنجا که بالاتر از این استاندارد تعیین شده بودند، انگیزه چندانی برای بهبود بیشتر نداشتند، ولی همین مشوق دیگران برای بهبود عملکردشان شد.

درباره اینکه تنبیه در جمع انجام شود یا خیر باید بسیاری مسائل را در نظر گرفت، ولی تشویق را حتما پیش روی جمع انجام دهید.

One thought on “اثر تشویق جمعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *