آیا زندگی بدون اضطراب خوب است؟

آیا زندگی بدون اضطراب خوب است ؟

دکتر نیکلاس کامینگز (رئیس انجمن روان شناسی امریکا) می گوید:

رهایی از بند اضطراب نه ممکن است و نه مطلوب!

اگر ما از بند هرگونه اضطراب جستیم؛ در آن صورت خود را از سازنده ترین محرک برای زندگی و بقا محروم ساخته ایم!

 پس از ساعت ها روان درمانی که از نظر من موفقیت آمیز بوده، مراجع با اضطرابی بیشتر نسبت به زمانی که برای درمان مراجعه کرده بود، تراپی را ترک می کند.

اما اکنون اضطراب به جای آنکه ویرانگر و ناخوداگاهانه باشد، سازنده و اگاهانه است.

 لازم است هدف بهداشت روان به زندگی بدون اضطراب فلج کننده تغییر یابد.

چرا که زندگی به همراه اضطراب طبیعی به عنوان سرچشمه توان و بهبود بخش حیات؛ مولد وجودی سرزنده، سازنده و خلاق است.

  رولو می / روانپزشک و رئیس انجمن روان شناسی آمریکا

آیا زندگی بدون اضطراب خوب است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *