مدیریت خشک و کلاسیک، گره اصلی ارتباطات سازمانی

انسان ها از زمانی که بیدار می شوند تا زمانی که به خواب می روند در ارتباط با دیگران هستند.

حتی در بُعدی وسیع تر انسان ها در زمان خواب هم به نوعی در ارتباط هستند؛ در واقع می توان گفت ارتباطات هیچ گاه از انسان ها جدا نبوده است و این خود نشان دهنده اهمیت موضوع شناخت درست مفاهیم ارتباطات است.

ارتباطات در فضای امروز جهان آنچنان اهمیت دارد که می توان بدون تردید گفت: اگر در چارچوبی وسیع تر به آن بنگریم می توانیم بیشتر مشکلات در سطح جهانی را با ارتباط موثر رفع کنیم!

در گذشته و در مبحث مدیریت سنتی، ارتباطات بی اهمیت قلمداد می شده؛ زیرا در مدیریت سنتی ارتباطات در حد دستور دادن به زیر دستان خلاصه می شده و به همین علت تنها به بُعد سلسله مراتبی آن نگریسته می شده است.

در چنین حالتی مدیران فکر می کردند ارتباطات نمی تواند بر فروش و بازاریابی محصولات و خدمات آن ها اثر گذار باشد؛ به همین علت در نظریه های مدیریت سنتی هیچ گاه ارتباطات در تئوری های مدیریت قرار نگرفت و طبیعتا جایی هم در بازاریابی باز نکرد.

مدیریت همیشه در فضای کلاسیک خود پیش نرفت، به موازات تحول های دنیای فروش و بازاریابی و شناخته شدن اهمیت ارتباطات، نظریه های مدیریت و رفتار شناسی همچون مدل شخصیت شناسی دیسک هم رشد کرد و بالنده شد.

به تدریج مدیران متوجه شدند که با داشتن ارتباط بهتر و فراگیری دانش شخصیت شناسی دیسک می توانند تیم بازاریابی و فروش قوی تری داشته باشند و سودآوری کسب و کار خود را افزایش دهند.

مدیری که از ارتباطات درست بهره ببرد و به دانش شخصیت شناسی دیسک مسلط باشد، با تیم های کاری از جمله تیم بازاریابی سازمان هم ارتباط بهتری دارد؛ و کارکنانی که مفهوم ارتباطات را به واسطه انجام تست دیسک و فراگیری مدل رفتار شناسی دیسک درک کرده اند، فروش و بازاریابی را قدرتمندتر انجام می دهند.

ارتباط پویا و موثر با کمک مدل دیسک می تواند بحران را به فرصت تبدیل کند، مدیریت خشک را منعطف کند و بسیاری از مشکلات سازمانی را با ظرافت حل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *