اقتصاد رفتاری و بازاریابی

Behavioral economics and marketing

در آزمایشی برای بررسی رفتار مصرف کننده، چگونگی خرید یک محصول (قوطی سوپ) برای سه دسته از مشتریان مورد آزمون قرار گرفت:

دسته نخست هیچ محدودیتی در خرید نداشتند، دسته دوم تا ۴ قوطی و آخری تا ١٢ قوطی می توانستند خرید کنند.

در شرایط آزمایش و شبیه سازی شده نتایج زیر به دست آمد:

متوسط خرید دسته اول: ٣.٣ قوطی
متوسط خرید دسته دوم: ٣.۵ قوطی
متوسط خرید دسته سوم: ٧ قوطی

این را به اثر لنگری نسبت داده اند که همان تحت تاثیر گرفتن تصمیم ها بر اثر اطلاعات اولیه ای است که در اختیار فرد قرار می گیرد، هر محدودیتی نوعی پیام نمادین برای مشتری است، آنها را درست طراحی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *