یا استعفا می دهم یا افسرده می شوم!

Iget Resign soon

یا استعفا می دهم یا افسرده می شوم!

انگیزه های کارکنان سازمان باید برای ما مهم باشد؛ چرا که اگر کارمند ما  کارش را صرفا از سر انجام وظیفه انجام دهد، یا بعد از مدتی آن را کنار می گذارد وباید به دنبال جایگزین برایش بگردیم و یا تبدیل به موجودی افسرده در گوشه ای از شرکت می شود!

 

یکی از راهکارهایی که می توانیم به افراد انگیزه بدهیم این است که پستی متناسب با تیپ شخصیتی اش به او واگذار کنیم و برای اینکه تیپ شخصیتی افراد در سازمان را بشناسیم چه چیزی بهتر از اینکه پای مدل شخصیت شناسی دیسک و تست دیسک را به سازمان باز کنیم تا یک بار برای همیشه بایدها و نبایدهای رفتاری را در مورد افراد بشناسیم.

 

به چند مورد از این بایدها و نبایدها توجه کنید

اگر به یک فرد با تیپ شخصیتی سلطه گرا «D» کارهایی واگذار کنید که کم چالش و ساده هستند، دیر بازده اند و برای نتیجه دهی نیاز به زمان دارند و منافع چندانی در کوتاه مدت ایجاد نمی کنند، قطعا بعد از مدتی استعفا می دهند!

 

همچنین اگر به یک تیپ شخصیتی اجتماعی «I»  کارهایی واگذار کنید که نیاز به تحلیل دارد، انفرادی انجام می شود و نیاز به تمرکز زیاد دارد؛ قطعا بعد از مدتی یا استعفا می دهد یا افسرده می شود!

 

افراد تیپ شخصیتی ثبات گرا  «S» در کارهایی که بسیار چالشی اند و نقشه راه شان عوض می شود، منفعت فردی دارد و منفعت عده‌ ای را زیر پا می گذارد و همواره مستلزم جر و بحث با دیگران است بسیار ضعیف و بی رغبت عمل می کنند!

 

و افراد تیپ تحلیل گرا «C» اگر در موقعیت های کاری ای قرار بگیرند که باید سریع به نتیجه برسد و یا آن کار بدون توجه به جزئیات تدوین شده و مبتنى بر برنامه ریزى و استاندارد خاصى تعریف نشده؛ قطعا بعد از مدتی استعفا می دهند!

یا استعفا می دهم یا افسرده می شوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *