“وقتی نظرسنجی یک نوع تبلیغ هم به شمار می آید!”

اقتصاد رفتاری به ما می آموزد که گاهی صرف اندازه گیری و پرسش از یک رفتار باعث تقویت آن می شود.

اسپید ایمپکت ۵۹ : فیلتر کلمات در مذاکرات فروش

اسپید ایمپکت ۵۸ : فروش و ریسک پذیری مشتری

سلف ایمپکت ۳۶ : روش های کاهش استرس در کودکان

اسپید ایمپکت ۵۷ : تکنیک جمع بندی موقت در مذاکره

سلف ایمپکت ۳۵ : استرس در کودکان

“امروز” را فراموش نکن!

در خرید از وبگاه های اینترنتی (اینترنت وبسایت) بسیاری افراد پیش از خرید به پیام های مشتریان قبلی (ری ویو و کامنت) توجه می کنند و این یکی از عوامل اثرگذار در انتخاب های آنان به شمار می رود.

“در محضر شیاد اعظم!”

اگر می خواهید مشتریان شما یک جعبه شکلات گرانقیمت را بخرند، کاری کنید که پیش از معرفی، با یک رقم بسیار بزرگتر از قیمت شکلات ها روبه رو شوند و سپس پیشنهاد را مطرح کنید.

سلف ایمپکت ۳۴ : راهکارهای کنترل ترس در کودکان

اسپید ایمپکت ۵۶ : انقضای سخنرانی!