سلف ایمپکت ۳۲ : راهکارهای افزایش اعتماد به نفس در کودکان

اسپید ایمپکت ۵۴ : از بازاریابی ادعایی تا بازاریابی اقناعی

بازار آدم ها را فاسد می کند؟

در یک آزمایش از افراد خواسته می شد که آیا در ازای دریافت مبلغی پول حاضرند که یک موش را بکشند.

سلف ایمپکت ۳۱ : کم رویی در کودکان معلولیتی اجتماعی

اسپید ایمپکت ۵۳ : آیا در آغاز مذاکره گفتگوی غیر رسمی داشته باشیم؟

انواع بیماری های مدیریت

۱- مدیر انفجاری: اتخاذ تصمیم های ناگهانی و غیر قابل کنترل، عصبانیت غیر قابل پیش‌بینی و تحریکات شدید رفتاری را می‌توان از مشخصه‌های بارز آنان تلقی کرد.

ما گاهی رابطه‌ای را قطع می کنیم برای آنکه از پایان یافتن آن نگرانیم.

قطع رابطه غالباً ترفندی است برای بازگرداندن دیگری- نوعی فشار ناشی از خلاء است، یعنی فرد احساس می کند که فاصله میان او و محبوبش دهان گشوده است و مهار رابطه از دستش می گریزد…

سلف ایمپکت ۳۰ : ارتباط با نوجوان در دوران بلوغ

اسپید ایمپکت ۵۲ :محرک قدرت در فروش

سلف ایمپکت ۲۹ : والدین و بلوغ نوجوانان

مراقب بوها باشید!

چرا در فروشگاه بزرگ جایی برای پخت نان و شیرینی تازه در نظر می گیرند؟ شاید می خواهند جنس شان جور باشد، البته این هست.

” خطای ذهنی بقا، آفت کارآفرین‌ها “

دنیای امروز در اطراف ما مملو از تبلیغات است. به هرجا که می‌نگری انواع و اقسام تبلیغات رنگارنگ از دنیای فیزیکی گرفته تا فضای مجازی همه جا را تسخیر کرده است.