آموزش آنلاین DISC در روابط عاطفی

295,000 تومان

در آموزش آنلاین DISC در روابط عاطفی،

شخصیت، احساسات و رفتارهای خود را می‌شناسید

عواطف و رفتارهای شریک عاطفی خود را درک می‌کنید

کلیدهای روابط صمیمی را به دست می‌آورید

راهکارهای حل و فصل تعارضات و اختلافات را می‌آموزید

مدل شخصیت‌شناسی DISC از جمله مدل‌های پرکاربرد و معتبر روانشناختی است و کاربرد آن در شناخت شخصیت خود، شخصیت دیگران و روش‌های برقراری ارتباط با دیگران است.