آموزش تصویری تتراتکنیک – چهار مهارت اصلی موفقیت در کسب‌وکار

840,000 تومان

در تتراتکنیک چهار مهارت اصلی موفقیت در کسب و کار را می آموزید.

قدرت تحلیل شخصیت دیگران را به دست می‌آورید

هنر متقاعد سازی و قواعد آن را می آموزید

مهارت های مذاکره قیمت را به دست می‌آورید

فن بیان خود را ارتقا می‌دهید