طراحی و نگارش نطق‌های اقناعی

قرار است در حضور جمع صحبت کنی؟
یک سخنرانی پراهمیت پیش رو داری؟
قصد داری مخاطبانت را متقاعد کنی؟
مایل هستی میزان پذیرش مخاطبانت را تا 4 برابر افزایش بدهی؟

چرا از یک تیم حرفه‌ای برای طراحی نطق استفاده کنی؟

برای این که با اطمینان و اعتماد به نفس در جمع صحبت کنی. برای این که نطق خود را بدون استرس در حضور جمع ارائه بدهی. برای این که با اتکا به یک محتوای پرقدرت و نافذ، با خیالی آسوده سخنرانی کنی. برای این که مخاطبانت در حین نطق تو به موبایل‌هایشان نگاه نکنند! برای این که مخاطبان هنگام سخنرانی تو متوجه گذر زمان نشوند! برای این که بعضی از نطق‌ها سرنوشت تو و زندگی تو را تغییر می‌دهند! پس از سال‌ها سخنرانی و طراحی نطق‌ها و خطابه‌های موفق، الگوها، تکنیک‌ها و ابزارهایی را در اختیار داریم که با اتکا به آن‌ها، محتوای نطق‌ها و سخنرانی‌ها را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که فرد سخنران یا خطیب، به ماموریت‌ها و اهداف خود از نطق موردنظر دست پیدا کند.

دانلود بروشور طراحی و نگارش نطق های اقناعی