آرشیو برچسب های: ارتباط پدر و فرزند

تاثیر ارتباط نزدیک پدر با کودک در رشد رفتاری

Behavioral Growth

بررسی‌ها نشان می‌دهد پدرانی که به لحاظ احساسی با فرزندان‌شان رابطه نزدیکی دارند، کمتر احتمال دارد فرزندانی مبتلا به مشکلات رفتاری تربیت کنند.