آرشیو برچسب های: استراتژی

برندینگ همان تبلیغات است؟

branding & advertising

برندینگ از آن دسته مفاهیمی ست که حتی کسانی که کتاب‌های بازاریابی را خوانده اند هم در دریافت مفهومش دچار مشکل هستند.

اسپید ایمپکت ۷۸ : استراتژی سال ۹۷

speed impact 78

گفتگو با impactpro درباره مذاکره و نقش آن در روابط

Negotiate

مقوله مذاکره چقدر در زندگی ما جاری و ساری است؟ چقدر باید آن را جدی بگیریم؟ مذاکره چقدر در موفقیت یک کارآفرین تأثیر دارد؟ و چقدر اهمیت دارد؟