آرشیو برچسب های: اضطراب

زندگی های قلابی در اینستاگرام!

fake life

یک سایت اینترنتی عکس‌های آماده ای برای انتشار در اینستاگرام می ‌فروشد!

آیا زندگی بدون اضطراب خوب است؟

دکتر نیکلاس کامینگز (رئیس انجمن روان شناسی امریکا) می گوید:

رهایی از بند اضطراب نه ممکن است و نه مطلوب!

اضطراب هایی که تمامی ندارند!

در تمامی لحظات زندگی نمی توانیم شاد باشیم و یا اختیار کامل احساسات خود را در دست بگیریم. این انتظاری کمال گرایانه است. نمی توانیم همیشه منطقی باشیم.

انواع بیماری های مدیریت

۱- مدیر انفجاری: اتخاذ تصمیم های ناگهانی و غیر قابل کنترل، عصبانیت غیر قابل پیش‌بینی و تحریکات شدید رفتاری را می‌توان از مشخصه‌های بارز آنان تلقی کرد.

روان شناسى شایعه

Rumor psychology

طى حدود ۵ ساعت گذشته، اخبار منتشر شده در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى نسبت به وقایع تروریستى امروز کشور، به اندازه اى گسترده است که سایر موضوعات تا حد زیادى به محاق رفته اند.

۱۵ توصیه ساده برای مدیریت استرس

Stress and disadvantages

استرس جنبه ای اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. گرفتار شدن در دام استرس و اجازه دادن به آن برای تسلط یافتن بر وجود افراد، مسئله ای است که به آسانی رخ می دهد؛ از استرس گردهمایی های بزرگ اجتماعی گرفته تا ضرب الاجل پروژه های کاری.

با این همه استرس چه کنیم؟

?What to do with stress

روز به روز با پیشرفت تکنولوژی، بر استرس زندگی افراد به خصوص افراد شهرنشین در شهرهای بزرگی مثل تهران افزوده می شود. لذا استرس بخش جدایی ناپذیر از زندگی ماست و گریزی از آن نیست، ولی باید راه های کنترل و مقابله با آن را یاد بگیریم.

استرس و مضرات آن

Stress and disadvantages

استرس، یک واکنش طبیعی روانی و جسمی به شرایط خوب و بد در زندگی است. ممکن است یک شغل جدید و یا مرگ یکی از دوستان به شما استرس وارد کند.