آرشیو برچسب های: اعتیاد

تبدیل یک NGO به یک غول شکست ناپذیر!
بازاریابی و برندینگ در حوزه های اجتماعی و NGOها!

Marketing and branding in social domains and NGOs!

استراتژی های بازاریابی ناب می تواند حیات یک NGO را نجات دهد.

گرایش به مواد مخدر در سایه سهل انگاری والدین!

تحقیقات ثابت کرده است که دختران و پسرانی که دارای یک الگوی هم جنس خود در زندگی نیستند با احتمال بسیار بیشتری از همتایان خود به استفاده از انواع آرام بخش ها، قرص های اعصاب و البته مواد مخدر روی می‌ آورند!

مردم افسرده نیستند٬ امید به زندگی ندارند

Depression

فیروزه رمضان زاده: از ابتدای سال جاری تاکنون آمار خودکشی در ایران، به ویژه در ملاء عام همراه با تنوع سنی و اجتماعی به مرحله هشدار رسیده است.