آرشیو برچسب های: انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

مردم افسرده نیستند٬ امید به زندگی ندارند

Depression

فیروزه رمضان زاده: از ابتدای سال جاری تاکنون آمار خودکشی در ایران، به ویژه در ملاء عام همراه با تنوع سنی و اجتماعی به مرحله هشدار رسیده است.

مسأله آسیب‌های اجتماعی زنان با سمینار حل نمی‌شود

Women's Social Damage

محبوبه علی پور: بنابر نتایج حاصل شده از پیمایش شیوع شناسی بیماری‌های روانی در کشور که در سال ۹۰ انجام شده است، اختلال افسردگی در جمعیت عمومی ۷/۱۲ درصد بوده و ۴/۱۵ درصد زنان اختلال افسردگی اساسی دارند، این در حالی است که ۲/۱۰ درصد مردان به این بیماری مبتلا هستند.