آرشیو برچسب های: ایده پردازی

دلایل تنفر کارمندان از مدیران!

بسیار دیده می‌ شود که خیلی از کارمندان در سازمان ناخشنودند؛ چرا که بر این باورند که مدیر آنها به کار خوبشان ارج نمی ‌دهد.

چگونه روز کاری را رویایی آغاز کنیم؟

اگر می‌ خواهید روز کاری ‌تان را رویایی آغاز کنید توصیه‌ های زیر را اجرا کنید:

فرمول های جادویی برای کولاک موفقیت در سازمان ها

شمار کتاب هایی که در زمینه موفقیت، خروج از بن بست های کاری و راهکارهای افزایش بهره وری در سازمان نگاشته شده است از شمارش خارج است.

گاهی به مغز استراحت‌های طولانی بدهید!

گلب این سوال را طی سال‌ ها از هزاران نفر پرسید. اغلب جواب‌ ها این‌ گونه بودند: هنگام حمام، استراحت در رختخواب، گوش کردن به موسیقی، مسافرت تفریحی، قدم زدن در طبیعت، در ساحل دریا و !…