آرشیو برچسب های: برانگیزاننده

دستکاری ذهنی و تغییر ماندگار

Subjective manipulation and lasting change

گفته می شود که در بریتانیا حضور پیدا نکردن بیماران در زمان تعیین شده برای ملاقات با پزشکان مبلغ هنگفتی ضرر به سیستم وارد می کند (معادل ١ میلیارد دلار در سال)، یک کار رایج اینست که …