آرشیو برچسب های: برنامه ریزی

تصمیم ‌های بزرگ سال!

تصمیم ‌های بزرگ سال!

تصمیم ‌های بزرگ سال! کی ازدواج کنم! سال نو که از راه می ‏رسد، بسیاری از ما به فکر فرو می ‌رویم؛ برای این که در آخر بهار امتحانات‎ مان را پشت سر بگذاریم یا در تابستان ازدواج کنیم، برنامه می‏ ریزیم. همین‎طور برای کارهای دیگری مثل خرید خانه یا گشتن دنبال کار که می‏ […]

اسپید ایمپکت ۷۶ : اثر پروانه‌ای در سال ۹۷

speed impact 76

چگونه روز کاری را رویایی آغاز کنیم؟

اگر می‌ خواهید روز کاری ‌تان را رویایی آغاز کنید توصیه‌ های زیر را اجرا کنید:

افراد اشتباه، در جایگاه اشتباه!

این روزها بسیار پیش می آید که افراد در سازمان به صورت ناگهانی پست شان را ترک می کنند!