آرشیو برچسب های: تامین سلامت زنان

مسأله آسیب‌های اجتماعی زنان با سمینار حل نمی‌شود

Women's Social Damage

محبوبه علی پور: بنابر نتایج حاصل شده از پیمایش شیوع شناسی بیماری‌های روانی در کشور که در سال ۹۰ انجام شده است، اختلال افسردگی در جمعیت عمومی ۷/۱۲ درصد بوده و ۴/۱۵ درصد زنان اختلال افسردگی اساسی دارند، این در حالی است که ۲/۱۰ درصد مردان به این بیماری مبتلا هستند.