آرشیو برچسب های: تست شخصیت شناسی دیسک

تعطیلات نوروز، زمانی برای استراحت یا کار!

هر گاه صحبت از تعطیلات به میان می آید، ناخود آگاه به گزینه استفاده بهینه از آن فکر می کنیم. هر کدام از ما تعریف خاصی از استفاده بهینه از تعطیلات داریم.

گزارشی جذاب از یک گپ و گفت جالب با افراد، بعد از تست دیسک و کارگاه شخصیت‌شناسی دیسک!

talking with 4 personality brigades

گاهی پای درد و دل و صحبت افرادی که از محصول یا خدمات شما استفاده کرده اند بنشینید؛ چرا که تجربه نشان می دهد این کار به عنوان یک راهکار افزایش رضایت مشتری، همواره موثر بوده است.

بهای آموزش صحیح را بپردازم یا نه؟!
مسئله این است!

The cost of studying

در میان انبوه مدیران و افراد تحصیل کرده و مدرک به دست که در حال سقوط هستند و در شرف زمین گیر شدن، عده ‌ای هم هستند که تلاش می کنند فرآیند مطالعه و فراگیری را هدف‌ مند پیش ببرند تا نهایت بهره ‌برداری را از وضعیت موجود بکنند!

شخصیت شناسی دیسک و فوتبال!

جالب است اگر بدانید دنیای فوتبال با تمام گستردگی و هیجانی که دارد از قواعد رفتار شناسی دیسک مستثنا نیست!

کرسی مدیریت، جایگاهی که به کسی وفا نکرده است!

مطابق نتایج حاصل از نظرسنجی اینتراکت-هریس که به‌صورت آنلاین با مشارکت حدود هزار نفر از افراد شاغل در آمریکا انجام شد،