آرشیو برچسب های: تصمیم

خستگی تصمیم چیست؟
چگونه از آن در امان باشیم؟

خستگی تصمیم چیست

خستگی تصمیم چیست ؟ چگونه از آن در امان باشیم ؟ همان گونه که عضلات ما بعد از کار کردن زیاد خسته می شوند، مغز نیز بعد از تصمیم گیری های متعدد در طول روز، دچار خستگی می شود که به آن، خستگی تصمیم (Decision fatigue) می گویند! ما مدام در حال تصمیم گیری هستیم […]