آرشیو برچسب های: تغییر

در بحران ها کاسه چه کنم را زمین بگذارید!
راهکارهایی برای به پشت سر گذاشتن بحران

!crisis time

به محض اینکه تصمیم بگیرید اخبار را دنبال کنید می شنوید که جایی تصادف شدیدی رخ داده، جنگلی در آتش ‌می سوزد، خشک سالی بخش بزرگی از اقلیم یک کشور را فراگرفته، عده ای از گرسنگی در حال تلف شدن هستند، عده ای بی رحمانه در جنگ نابرابر کشته می شوند، مشکلات اقتصادی و گرانی بخش عظیمی از کشور را فلج کرده و ….

خطای وضعیت موجود

Existing status error

کانال داران تلگرام نرخ اضافه و کم شدن اعضا را دنبال می کنند، خیلی از آنها که اعضای زیادی دارند می گویند که یکی از زمان هایی که بیشترین خروج از کانال را شاهد هستیم، درست همان زمانی است که یک مطلب جدید در کانال ارسال شده است! دلیل آن چیست؟