آرشیو برچسب های: تمرکز

چند پیشنهاد برای کسانی که نیاز به خلاقیت دارند

Creativity

پژوهش ها نشان می دهد که بر خلاف تصور برخی، خلاقیت بر اثر تمرکز روی یک موضوع خاص به وجود نمی آید و بسیاری از ایده های نو از قضا زمانی به ذهن می آیند که روی مسئله خاصی متمرکز نیستیم…