آرشیو برچسب های: خوشبختی

آیا پول می‌تواند شما را واقعا خوشبخت کند؟

واقعیت این است که هزینه خوشبختی در نقاط مختلف جهان متفاوت است و پول شما هم باید در حد متعادل باشد؛ اگر درآمد تان بیش از حد زیاد باشد باید انتظار عوارض جانبی آن را نیز داشته باشید!

سندرم سیندرلا

سندرم سیندرلا در خاورمیانه و در خرده فرهنگ های خاصی بیشتر دیده می شود!