آرشیو برچسب های: رابرت چالدینی

در فروش گاهی گمنامی بهتر است!

نمایش دادن محصولات در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی و سینمایی از روش های موثر در معرفی محصول است، پژوهش ها هم نشان می دهد که مشتریان محصولاتی را که به صورت گل درشت و آشکار در فیلم ها نمایش داده می شود، بیشتر به یاد می آورند و می شناسند.

“در محضر شیاد اعظم!”

اگر می خواهید مشتریان شما یک جعبه شکلات گرانقیمت را بخرند، کاری کنید که پیش از معرفی، با یک رقم بسیار بزرگتر از قیمت شکلات ها روبه رو شوند و سپس پیشنهاد را مطرح کنید.

قانون دانه

نگاهى به درخت سیب بیندازید. شاید پانصد سیب به درخت باشد که هر کدام حاوى ده دانه است. خیلی دانه دارد، نه؟

دستکاری ذهنی و تغییر ماندگار

Subjective manipulation and lasting change

گفته می شود که در بریتانیا حضور پیدا نکردن بیماران در زمان تعیین شده برای ملاقات با پزشکان مبلغ هنگفتی ضرر به سیستم وارد می کند (معادل ١ میلیارد دلار در سال)، یک کار رایج اینست که …

اهمیت بسترسازى در متقاعدسازى

Retired

یکی از معضلات بزرگ در زمینه پزشکی همه جای دنیا، ارتباط میان شرکت های داروسازی با اهالی طبابت است (در مورد شرکت های تجهیزات پزشکی نیز چنین است).