آرشیو برچسب های: رد شدن

چرا اشخاص هدف‌گذاری نمی‌کنند؟

goals

زندگی کردن بدون هدف شبیه رانندگی در مه غلیظ است. موتور اتومبیلتان هرقدر قوی و قدرتمند باشد، شما به آرامی رانندگی می‌کنید، مردد هستید و حتی روی جاده صاف به آهستگی حرکت دارید.