آرشیو برچسب های: رفتار

اگر می خوای منو بشناسی، درصد آزمونم رو نگاه کن! 

if you want to know me better look at my score

اغلب افراد پس از آشنایی با تیپ های شخصیتی و انجام تست شخصیت شناسی دیسک دچار ابهاماتی می شوند، به عنوان مثال:
” اگر من مطابق گزارش تست دیسک یک شخص «D» هستم چرا به شدت بلند پرواز و عجول نیستم و خیلی از اوقات کارها را از روی وسواس و دقت زیاد انجام می دهم! “

سوء تفاهم‌ هایی چند درباره تیپ‌ های شخصیتی دیسک

Misunderstanding about personality

همه ما ترکیبی از شخصیت ‌های مختلف هستیم؛ ولی یک یا چند رفتار را به صورت غالب نشان می ‌دهیم.
درواقع در گزارش تست دیسک، ما رفتار هر چهار تیپ ‌شخصیتی را داریم ولی درصد بعضی رفتارها بالا و درصد بعضی دیگر پایین است.

تحت فشار روحی
من به توان ۱۰۰!

people under pressure

همه ما تحت شرایط سخت، تنش ها و فشارهای کاری و روحی، آدم دیگری می شویم ولی رفتارهایمان در این شرایط با یکدیگر فرق دارد.

درماندگی چیست و چرا آن را انتخاب می کنیم؟

what the hopelessness is

درماندگی جزو احساسی گروهی از رفتارهای کلی رایج است که اکثر ما هنگامی که با رابطه نامطلوبی رو به رو می شویم، انتخاب می کنیم.

شاه کلید های رفتاری تیپ های شخصیتی!

golden key for knowing people

با این سرعتی که تکنولوژی و علم ارتباطات رشد می کند اگر ترمز مهارت آموزی را بکشیم و بایستیم بی شک جا می مانیم، و شاید نتوانیم به این سادگی ها خسارت هایش را جبران کنیم!

یک من نباشیم!
توصیه هایی دوستانه به افراد تیپ های شخصیتی دیسک جهت بهبود عملکرد رفتاری شان

strong me!

صد در صد قبول دارم که ما جز این افراد نیستیم که در این حد خودخواهانه این جمله را به زبان بیاوریم؛ و این گونه جملات را عده ای از ساکنان مریخی که به تازگی ساکن زمین شده اند به زبان می آورند!

این که می بینی، من نیستم!

ما به عنوان یک کاربر در شبکه های اجتماعی ممکن است برای پذیرفته شدن تصویری متفاوت از شخصیت مان به نمایش بگذاریم!

این شش شخصیت رفتارى و تفکرى را از ذهن خود بیرون بیاورید و رها کنید!

هر لحظه، فرصتی است برای نو شدن و کنار گذاشتن کهنه ها.