آرشیو برچسب های: رفتارشناسی

درماندگی چیست و چرا آن را انتخاب می کنیم؟

what the hopelessness is

درماندگی جزو احساسی گروهی از رفتارهای کلی رایج است که اکثر ما هنگامی که با رابطه نامطلوبی رو به رو می شویم، انتخاب می کنیم.

هیجان شناخت رفتارهای مدیرمان، یکی از هدایای مدل شخصیت شناسی دیسک به ما!

هرگز نمی توانیم انکار کنیم که بحث پیش گویی و پیش بینی رویدادها و رفتارها، از دیرباز برای نوع بشر بسیار جذاب بوده است.

تعارض داریم؛ ولی سازمانی موفق و پیشرو هستیم!

آیا می‌توان تعارضات میان کارکنان را مدیریت کرد و با وجود تعارضات، مجموعه‌ای موفق داشت؟

بهای آموزش صحیح را بپردازم یا نه؟!
مسئله این است!

The cost of studying

در میان انبوه مدیران و افراد تحصیل کرده و مدرک به دست که در حال سقوط هستند و در شرف زمین گیر شدن، عده ‌ای هم هستند که تلاش می کنند فرآیند مطالعه و فراگیری را هدف‌ مند پیش ببرند تا نهایت بهره ‌برداری را از وضعیت موجود بکنند!