آرشیو برچسب های: زمان

تصمیم ‌های بزرگ سال!

تصمیم ‌های بزرگ سال!

تصمیم ‌های بزرگ سال! کی ازدواج کنم! سال نو که از راه می ‏رسد، بسیاری از ما به فکر فرو می ‌رویم؛ برای این که در آخر بهار امتحانات‎ مان را پشت سر بگذاریم یا در تابستان ازدواج کنیم، برنامه می‏ ریزیم. همین‎طور برای کارهای دیگری مثل خرید خانه یا گشتن دنبال کار که می‏ […]