آرشیو برچسب های: سوء استفاده جنسی

مصیبتی به نام کودک آزاری!

child abuse

مفهوم کودک آزاری صرفا به هرگونه سوء استفاده ﺭﻭﺍﻧﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﺸﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﯾﺮ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ والدین یا ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻮﺩﮎ ﺁﺯﺍﺭﯼ ﺗﻠﻘﯽ می ﮔﺮﺩﺩ.