آرشیو برچسب های: عشق

«رابطه داشتن با افراد خاکسترى خطرناک است»

یکی از تجربه های دردناک زندگی این است که فرد دلبسته آدم های خاکستری شود.

رمز ازدواج سالم و موفق چیست؟

Emotional response

در گذشته، حدودا ۴٠-۵٠ سال پیش اعتقاد بر این بود که معیار رابطه موفق، دعوای کمتر و یا شباهت زیاد بین طرفین است.

ما گاهی رابطه‌ای را قطع می کنیم برای آنکه از پایان یافتن آن نگرانیم.

قطع رابطه غالباً ترفندی است برای بازگرداندن دیگری- نوعی فشار ناشی از خلاء است، یعنی فرد احساس می کند که فاصله میان او و محبوبش دهان گشوده است و مهار رابطه از دستش می گریزد…