آرشیو برچسب های: فرصت

۶ نکته طلایی از زبان پدر مدیریت مدرن

Targeted management

عقاید پیتر دراکر اثر بسیار عمیقی روی ساختار و مدیریت شرکت‌های امروزی داشته است. او به عنوان پایه‌گذار مدیریت مدرن شناخته شده و ایده «مدیریت هدفگرا» را برای اولین بار مطرح کرد.