آرشیو برچسب های: قاطعیت

موفقیت در هنر نه گفتن

رد کردن درخواست دیگران نوعی هنر به شمار می آید.
همه ما تجربه لحظات دشوار نه گفتن را داشته ‌ایم؛ در تحقیقی در دانشگاه بوستون گفته‌ اند با تغییر واژه ها می‌ توانید در این هنر توفیق بیشتری داشته باشید.

باکودکی که حرف زشت میزند چه طور برخورد کنیم

Contemplative behavior

این موضوع به سن کودک بستگی دارد. ۲ تا ۳ سالگی سن لجبازی کودکان است وکودک بدون اینکه مفهوم الفاظ رابداند،ممکن است این کلمات رابه زبان بیاورد.

چرا اشخاص هدف‌گذاری نمی‌کنند؟

goals

زندگی کردن بدون هدف شبیه رانندگی در مه غلیظ است. موتور اتومبیلتان هرقدر قوی و قدرتمند باشد، شما به آرامی رانندگی می‌کنید، مردد هستید و حتی روی جاده صاف به آهستگی حرکت دارید.