آرشیو برچسب های: لکنت زبان

استرس و مضرات آن

Stress and disadvantages

استرس، یک واکنش طبیعی روانی و جسمی به شرایط خوب و بد در زندگی است. ممکن است یک شغل جدید و یا مرگ یکی از دوستان به شما استرس وارد کند.