آرشیو برچسب های: مدل دیسک

یک من نباشیم!
توصیه هایی دوستانه به افراد تیپ های شخصیتی دیسک جهت بهبود عملکرد رفتاری شان

strong me!

صد در صد قبول دارم که ما جز این افراد نیستیم که در این حد خودخواهانه این جمله را به زبان بیاوریم؛ و این گونه جملات را عده ای از ساکنان مریخی که به تازگی ساکن زمین شده اند به زبان می آورند!

این که می بینی، من نیستم!

ما به عنوان یک کاربر در شبکه های اجتماعی ممکن است برای پذیرفته شدن تصویری متفاوت از شخصیت مان به نمایش بگذاریم!

وقتی یک جعبه شکلات حال هر کسی را خوب نمی کند!

Different feedback for different person

چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم هر کسی با توجه به شخصیت و مدل رفتاری و ذهنی اش در سازمان، نوع خاصی از مدح و ستایش یا نقد و شکایت را می پذیرد!

خوب می فروشم
چون آدم ها را می شناسم!

قبول که بازار کساد است و بی رونق!

قبول که بعد از عید است و تقاضا برای خرید کمتر شده است!

ترکیب های فاجعه ساز برای یک تیم کاری!

نکته جالب درباره کار تیمی این است که، به همان اندازه که سازنده و پیش برنده است؛ می تواند فاجعه ساز هم باشد!

مدیریت زیر پوست چالش های ارتباطی

بخش بزرگی از ضعف های مدیریتی در سازمان ها ناشی از عدم شناخت شخصیت ها می باشد!

درک رابطه تکیه کلام ها و انواع شخصیت ها، هنر مخاطبان ما!

هر تیپ شخصیتی شعار و تکیه کلامی دارد که به صورت ناخود آگاه اغلب در خلال صحبت هایش به زبان می آورد؛ و شاید خودش هم خیلی متوجه آنها نباشد.

کلمات کلیدی که شخصیت ما را را آشکار می کند!
تحلیل تیپ شخصیتی چهره های مطرح جهان بر اساس مدل دیسک

اگر اهل مطالعه و فراگیری مهارت های رفتاری باشید به احتمال زیاد چیزهای زیادی درباره مدل های شخصیت شناسی به ویژه مدل شخصیت شناسی دیسک شنیده اید.