آرشیو برچسب های: مشتریان

اسپید ایمپکت ۶۴: رنگ های محرک و غیر محرک در مارکتینگ

speed impact 64

“امروز” را فراموش نکن!

در خرید از وبگاه های اینترنتی (اینترنت وبسایت) بسیاری افراد پیش از خرید به پیام های مشتریان قبلی (ری ویو و کامنت) توجه می کنند و این یکی از عوامل اثرگذار در انتخاب های آنان به شمار می رود.