آرشیو برچسب های: مشکل مشتری

چطور آب رفته را به جوی بازگردانیم (بخش دوم)

Communication

میتوان با سؤال کردن به این هدف دست یافت. برای نمونه، طرح سوالاتی از این قبیل سودمند خواهد بود: «برای حل این مشکل چه کاری از دست ما ساخته است؟»

چطور آب رفته را به جوی بازگردانیم (بخش اول)

Communication

فارغ از آنکه به چه کاری اشتغال دارید، در هر حال امکانش وجود دارد (بهتر است بگوییم با احتمال ۱۰۰ درصد) که با مشتریان شاکی سر و کار پیدا کنید.