آرشیو برچسب های: مهارت

حرفه ای های کسب و کار!

professional people in bussiness

با یادگیری چهار مهارت، در کسب و کار حرفه‌ای شوید!

اسپید ایمپکت ۶۳: معما در نام برند

Speed Impact 63

اسپید ایمپکت 62: تکرار تبلیغات و بیگانگی مخاطب با برند

Speed Impact 62

اسپید ایمپکت 61: مدت زمان بهينه براى يك فيلم تبليغاتى

Speed Impact 61

اسپید ایمپکت 60 : حرف کمتر فروش بیشتر

speed impact 60

اسپید ایمپکت 59 : فیلتر کلمات در مذاکرات فروش

Speed Impact 59

اسپید ایمپکت 58 : فروش و ریسک پذیری مشتری

Speed Impact 58

سلف ایمپکت 36 : روش های کاهش استرس در کودکان

Self Impact 36

اسپید ایمپکت 57 : تکنیک جمع بندی موقت در مذاکره

Speed Impact 57

سلف ایمپکت 35 : استرس در کودکان

Self Impact 35

سلف ایمپکت 34 : راهکارهای کنترل ترس در کودکان

Self Impact 34

اسپید ایمپکت 56 : انقضای سخنرانی!

Speed Impact 56

سلف ایمپکت 33 : ترس در زندگی انسان

Self Impact 33

اسپید ایمپکت 55 : گام نخست در فروش به مشتری

Speed Impact 55

سلف ایمپکت 32 : راهکارهای افزایش اعتماد به نفس در کودکان

self impact 32

اسپید ایمپکت 54 : از بازاریابی ادعایی تا بازاریابی اقناعی

speed impact 54

سلف ایمپکت 31 : کم رویی در کودکان معلولیتی اجتماعی

Self impact 31

اسپید ایمپکت 53 : آیا در آغاز مذاکره گفتگوی غیر رسمی داشته باشیم؟

Speed impact 53

سلف ایمپکت 30 : ارتباط با نوجوان در دوران بلوغ

Self impact 30

اسپید ایمپکت 52 :محرک قدرت در فروش

Speed impact 52

سلف ایمپکت 29 : والدین و بلوغ نوجوانان

Self impact 29

اسپید ایمپکت 51 :مشتری بی تفاوت یا مشتری مخالف؟

Speed impact 51

اسپید ایمپکت 50 : نقطه کور پیشنهاددهی

speed impact 50

اسپید ایمپکت 49 : جملات سمی در مذاکره

speed impact 49

اسپید ایمپکت 48 : مذاکره و میزبانی حرفه ای

speed impact 48

اسپید ایمپکت 47 : طوفان ذهنی تیم فروش

speed impact 47

اسپید ایمپکت 46 : سندرم “من متخصص”

speed impact 46

اسپید ایمپکت 45 : راهکاری برای مدیریت استرس در سخنرانی

speed impact 45

اسپید ایمپکت 44 : بیماری Irrelevance در فروش

speed impact 44

اسپید ایمپکت 43 : سخنران، مخاطبان و منتقدانش

speed impact 43