آرشیو برچسب های: موفقیت های بزرگ

گاهی به مغز استراحت‌های طولانی بدهید!

گلب این سوال را طی سال‌ ها از هزاران نفر پرسید. اغلب جواب‌ ها این‌ گونه بودند: هنگام حمام، استراحت در رختخواب، گوش کردن به موسیقی، مسافرت تفریحی، قدم زدن در طبیعت، در ساحل دریا و !…