آرشیو برچسب های: هدفمندی

مهارت‎های ده‎گانه مورد نیاز نیروی کار در سال ٢٠٢٠

Brain function

موسسه تحقیقاتی دانشگاه فینیکس، موارد ده‎گانه زیر را به عنوان مهارت‎های مورد نیاز نیروی کار در سال ٢٠٢٠ معرفی نموده است:

زبان بدن بر خلق و روحیه بیمار تاثیر دارد

Body Language

یک عضو هیات دبیری نشریه بین‌المللی تحقیقات مدیریت معاصر (CMR)، با بیان این که زبان بدن یکی از منابع مهم انتقال پیام برای طرف مقابل مذاکره کننده به شمار می‌رود، گفت: زبان بدن بر خلق و روحیه بیمار تاثیر دارد و عدم توجه به آن ممکن است باعث ایجاد شکست برقراری ارتباط با بیمار شود.