آرشیو برچسب های: پول

وقتی همای سعادت بالای سر شما پرواز نمی کند!

when you looking for the paradise

چندی است که یافتن حس خوشبختی برای ما به نظر سخت شده!

آیا پول می‌تواند شما را واقعا خوشبخت کند؟

واقعیت این است که هزینه خوشبختی در نقاط مختلف جهان متفاوت است و پول شما هم باید در حد متعادل باشد؛ اگر درآمد تان بیش از حد زیاد باشد باید انتظار عوارض جانبی آن را نیز داشته باشید!

روانشناسی قیمت گذاری و رنج پرداخت؛ کارت اعتباری یا پول نقد؟

Pricing Psychology

در یک پژوهش میزان پرداختی مشتریان وقتی که از فروشگاه خارج می شدند مورد سنجش قرار گرفت؛

بازار آدم ها را فاسد می کند؟

در یک آزمایش از افراد خواسته می شد که آیا در ازای دریافت مبلغی پول حاضرند که یک موش را بکشند.