آرشیو برچسب های: چانه زنی

حرفه ای های کسب و کار!

professional people in bussiness

با یادگیری چهار مهارت، در کسب و کار حرفه‌ای شوید!

روانشناسی قیمت گذاری؛ رنج پرداخت

Pricing Psychology

تصور کنید سوار یک تاکسی شده اید که از تاکسی متر استفاده می کند؛ در طی سفر، بر اساس مسافت طی شده مبلغی که باید بپردازید بیشتر و بیشتر می شود؛